Cụm bi tăng tổng Mercedes W210, W202, E320, E240, E500, E430, E430 động cơ M112, M113. Hàng BMTSR. Mã A1122000970, A1122000170, A1122000370, A1122000670, A1122000870

Giá: 1,350,000₫
Thương hiệu: BMTSR
Tình trạng: Còn hàng

Cụm bi tăng tổng là một phần quan trọng của hệ thống động cơ trên các mẫu xe Mercedes W210, W202, E320, E240, E500, E430 đời M112, M113. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng BMTSR, đảm bảo chất lượng và hiệu suất.

🌟 Cụm bi tăng tổng cho Mercedes W210, W202, E320, E240, E500, E430 động cơ M112, M113

🔹 Mô tả sản phẩm: Cụm bi tăng tổng là một phần quan trọng của hệ thống động cơ trên các mẫu xe Mercedes W210, W202, E320, E240, E500, E430 đời M112, M113. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng BMTSR, đảm bảo chất lượng và hiệu suất.

🔹 Đặc điểm sản phẩm:

 • Mã sản phẩm: A1122000970, A1122000170, A1122000370, A1122000670, A1122000870.
 • Sử dụng cho các mẫu xe Mercedes W210, W202, E320, E240, E500, E430 đời M112, M113.
 • Hàng chính hãng từ BMTSR.

🔹 Từ khóa SEO Google: Cụm bi tăng tổng Mercedes W210, Cụm bi tăng tổng Mercedes W202, Phụ tùng ô tô Mercedes.

🔹 Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi đại lý uy tín. • Số điện thoại hotline: 091.242.3538.

 
các dòng xe lắp chung:
YearMakeModelBody & TrimEngine & Transmission
2011Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2010Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2010Mercedes-BenzSLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2009Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2009Mercedes-BenzSLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2008Mercedes-BenzG 500Base5.0L V8 - Gas
2008Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2008Mercedes-BenzSL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2008Mercedes-BenzSLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2007Mercedes-BenzG 500Base5.0L V8 - Gas
2007Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2007Mercedes-BenzML 500Base5.0L V8 - Gas
2007Mercedes-BenzR 500Base5.0L V8 - Gas
2007Mercedes-BenzSL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2007Mercedes-BenzSLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzC 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzCL 500Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzCL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzCLK 500Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzCLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzCLS 500Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzCLS 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzE 5004Matic®, Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzG 500Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzML 3504Matic®3.5L V6 - Gas
2006Mercedes-BenzML 500Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzR 500Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzS 350Base3.7L V6 - Gas
2006Mercedes-BenzS 4304Matic®, Base4.3L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzS 5004Matic®, Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzS 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzS 65 AMG®Base6.0L V12 - Gas
2006Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzSL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2006Mercedes-BenzSLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzC 2404Matic®, Base2.6L V6 - Gas
2005Mercedes-BenzC 3204Matic®, Base3.2L V6 - Flex, 3.2L V6 - Gas
2005Mercedes-BenzC 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzCL 500Base5.0L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzCL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
2005Mercedes-BenzCLK 500Base5.0L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzCLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
2005Mercedes-BenzE 5004Matic®, Base5.0L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzG 500Base5.0L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzML 350Base3.7L V6 - Gas
2005Mercedes-BenzML 500Base5.0L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzS 4304Matic®, Base4.3L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzS 5004Matic®, Base5.0L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzS 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzSL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2005Mercedes-BenzSLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzC 2404Matic®, Base2.6L V6 - Gas
2004Mercedes-BenzC 3204Matic®, Base3.2L V6 - Flex, 3.2L V6 - Gas
2004Mercedes-BenzCL 500Base5.0L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzCL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
2004Mercedes-BenzCLK 500Base5.0L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzCLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
2004Mercedes-BenzE 5004Matic®, Base5.0L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzG 500Base5.0L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzML 350Base3.7L V6 - Gas
2004Mercedes-BenzML 500Base5.0L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzS 4304Matic®, Base4.3L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzS 5004Matic®, Base5.0L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzS 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzSL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2004Mercedes-BenzSLK 32 AMG®Base3.2L V6 - Gas
2004Mercedes-BenzSLK 320Base3.2L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzC 2404Matic®, Base2.6L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzC 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzCL 500Base5.0L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzCL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzCLK 430Base4.3L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzCLK 500Base5.0L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzCLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzE 500Base5.0L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzG 500Base5.0L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzG 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzML 320Base3.2L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzML 350Base3.7L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzML 500Base5.0L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzML 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzS 4304Matic®, Base4.3L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzS 5004Matic®, Base5.0L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzS 55 AMG®Kompressor5.5L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzSL 55 AMG®Kompressor5.5L V8 - Gas
2003Mercedes-BenzSLK 32 AMG®Base3.2L V6 - Gas
2003Mercedes-BenzSLK 320Base3.2L V6 - Gas
2002Mercedes-BenzC 240Base2.6L V6 - Gas
2002Mercedes-BenzC 320Base3.2L V6 - Gas
2002Mercedes-BenzCL 500Base5.0L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzCL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
2002Mercedes-BenzCLK 430Base4.3L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzCLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
2002Mercedes-BenzE 4304Matic®, Base4.3L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzG 500Base5.0L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzML 320Base3.2L V6 - Gas
2002Mercedes-BenzML 500Base5.0L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzML 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzS 430Base4.3L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzS 500Base5.0L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzS 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
2002Mercedes-BenzSLK 32 AMG®Base3.2L V6 - Gas
2002Mercedes-BenzSLK 320Base3.2L V6 - Gas
2001Mercedes-BenzC 240Base2.6L V6 - Gas
2001Mercedes-BenzC 320Base3.2L V6 - Gas
2001Mercedes-BenzCL 500Base5.0L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzCL 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
2001Mercedes-BenzCLK 430Base4.3L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzCLK 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
2001Mercedes-BenzE 4304Matic®, Base4.3L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzML 320Base3.2L V6 - Gas
2001Mercedes-BenzML 430Base4.3L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzML 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzS 430Base4.3L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzS 500Base, Guard5.0L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzS 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
2001Mercedes-BenzSLK 320Base3.2L V6 - Gas
2000Mercedes-BenzC 280Base2.8L V6 - Gas
2000Mercedes-BenzC 43 AMG®Base4.3L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzCL 500Base5.0L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
2000Mercedes-BenzCLK 430Base4.3L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
2000Mercedes-BenzE 4304Matic®, Base4.3L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzML 320Base3.2L V6 - Gas
2000Mercedes-BenzML 430Base4.3L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzML 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzS 430Base4.3L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzS 500Base, Guard5.0L V8 - Gas
2000Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
1999Mercedes-BenzC 280Base2.8L V6 - Gas
1999Mercedes-BenzC 43 AMG®Base4.3L V8 - Gas
1999Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
1999Mercedes-BenzCLK 430Base4.3L V8 - Gas
1999Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
1999Mercedes-BenzE 430Base4.3L V8 - Gas
1999Mercedes-BenzE 55 AMG®Base5.5L V8 - Gas
1999Mercedes-BenzML 320Base3.2L V6 - Gas
1999Mercedes-BenzML 430Base4.3L V8 - Gas
1999Mercedes-BenzSL 500Base5.0L V8 - Gas
1998Mercedes-BenzC 280Base2.8L V6 - Gas
1998Mercedes-BenzC 43 AMG®Base4.3L V8 - Gas
1998Mercedes-BenzCLK 320Base3.2L V6 - Gas
1998Mercedes-BenzE 3204Matic®, Base3.2L V6 - Gas
1998Mercedes-BenzE 430Base4.3L V8 - Gas
1998Mercedes-BenzML 320Base3.2L V6 - Gas
1995Mercedes-BenzS 420Base4.2L V8 - Gas
1995Mercedes-BenzS 500Base5.0L V8 - Gas

 Bạn đang quan tâm đến sản phẩm của Parts Việt Nam và muốn biết cách thức đặt hàng tại đây? Đừng lo, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin cần thiết để có thể mua hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

 Để đặt hàng tại Parts Việt Nam, quý khách có thể liên hệ thông qua số điện thoại hoặc Zalo theo số 091.242.3538 để được hỗ trợ trực tiếp. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

 Parts Việt Nam cung cấp dịch vụ giao hàng COD toàn quốc, đảm bảo cho quý khách hàng nhận được sản phẩm đúng chất lượng và đúng thời gian. Khi đặt hàng, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi có thể giao hàng đến địa chỉ của quý khách một cách chính xác.

 Để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, khi đặt hàng quý khách sẽ được yêu cầu đặt cọc trước 10% giá trị đơn hàng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi quý khách nhận được sản phẩm và đảm bảo chất lượng sản phẩm như đã hẹn trước đó.

Với đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và thắc mắc của quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

 • Liên hệ đặt hàng: 091.242.3538 hoặc Zalo.me/091.242.3538
 • Dịch vụ giao hàng COD toàn quốc
 • Yêu cầu đặt cọc trước 10% giá trị đơn hàng.
 • Số tài khoản
  - Viettinbank : 091.242.3538 - Lê Minh Tú
  - Mbbank: 091.242.3538 - Lê Minh Tú
 • Hoặc QR Code ngân hàng VietinBank.

   

Sản phẩm bạn đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
DANH MỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM