0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Giỏ hàng 0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Van thông gió bình xăng BMW 330i mã 13907643106, 13-90-7-643-106

Đây là van đưa khói từ bình xăng đến thân bướm ga để đốt cháy Nếu van này bị hỏng, bạn có thể sẽ nhận được đèn báo kiểm tra động cơ

Chi tiết sản phẩm

BMW Part No:  13907643106, 13-90-7-643-106

Van thông gió bình xăng BMW 330i

  • Genuine: BMW
  • SKU:  13907643106, 13-90-7-643-106
  • Other Names: Van thông gió bình xăng BMW 330i
  • Condition: New
  • Replaces: 13907643106, 13-90-7-643-106

Lắp cho các dòng xe

Van thông gió BMW 230i F22 230i B46 2.0L
Van thông gió BMW 230i xDrive F22 230i xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW M240i F22 M240i B58 3.0L
Van thông gió BMW M240i xDrive F22 M240i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 230i F23 230i B46 2.0L
Van thông gió BMW 230i xDrive F23 230i xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW M240i F23 M240i B58 3.0L
Van thông gió BMW M240i xDrive F23 M240i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 330e iPerformance F30 330e iPerformance B48 2.0L
Van thông gió BMW 330i 330i F30 330i B48 2.0L
Van thông gió BMW 330i xDrive F30 330i xDrive B48 2.0L
Van thông gió BMW 340i F30 340i B58 3.0L
Van thông gió BMW 340i xDrive F30 340i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 330i F31 330i B48 2.0L
Van thông gió BMW 430i F32 430i B46 2.0L
Van thông gió BMW 430i xDrive  F32 430i xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW 440i F32 440i B58 3.0L
Van thông gió BMW 440i xDrive F32 440i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 430i F33 430i B46 2.0L
Van thông gió BMW 430i xDrive F33 430i xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW 440i F33 440i B58 3.0L
Van thông gió BMW 440i xDrive F33 440i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 330i xDrive F34 330i xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW 340i xDrive F34 340i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 430i F36 430i B46 2.0L
Van thông gió BMW 430i xDrive F36 430i xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW 440i F36 440i B58 3.0L
Van thông gió BMW 440i xDrive F36 440i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW X3 M F97 X3 M S58 3.0L
Van thông gió BMW X4 M F98 X4 M S58 3.0L
Van thông gióBMW X3 sDrive30i G01 X3 sDrive30i B46 2.0L
Van thông gió BMW x3 xDrive30e G01 x3 xDrive30e B46 2.0L
Van thông gió BMW X3 xDrive30i G01 X3 xDrive30i B46 2.0L
Van thông gió BMW X3 M40i G01 X3 M40i B58 3.0L
Van thông gió BMW X4 xDrive30i G02 X4 xDrive30i B46 2.0L
Van thông gió BMW X4 M40i G02 X4 M40i B58 3.0L
Van thông gió BMW X5 sDrive40i G05 X5 sDrive40i B58 3.0L
Van thông gió BMW X5 xDrive40i G05 X5 xDrive40i B58 3.0L
Van thông gió BMW X5 xDrive45e G05 X5 xDrive45e B58 3.0L
Van thông gió BMW X6 sDrive40i G06 X6 sDrive40i B58 3.0L
Van thông gió BMW X6 xDrive40i G06 X6 xDrive40i B58 3.0L
Van thông gió BMW X7 xDrive40i G07 X7 xDrive40i B58 3.0L
Van thông gió BMW 740e xDrive G11 740e xDrive B48 2.0L
Van thông gió BMW 740i G11 740i B58 3.0L
Van thông gió BMW 740i xDrive G11 740i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 745e xDrive G11 745e xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 840i G14 840i B58 3.0L
Van thông gió BMW 840i xDrive G14 840i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 840i G15 840i B58 3.0L
Van thông gió BMW 840i xDrive G15 840i xDrive B58 3.0L
Van thông gióBMW 840i G16 840i B58 3.0L
Van thông gió BMW 840i xDrive G16 840i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 330e G20 330e B46 2.0L
Van thông gió BMW 330e xDrive G20 330e xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW 330i G20 330i B46 2.0L
Van thông gió BMW 330i xDrive G20 330i xDrive B46 2.0L
Van thông gió BMW M340i G20 M340i B58 3.0L
Van thông gió BMW Z4 sDrive30i G20 M340i B58 3.0L
Van thông gió BMW Z4 sDrive30i G29 Z4 sDrive30i B46 2.0L
Van thông gió BMW Z4 sDrive M40i G29 Z4 sDrive M40i B58 3.0L
Van thông gió BMW 530e G30 530e B48 2.0L
Van thông gió BMW 530e xDrive G30 530e xDrive B48 2.0L
Van thông gió BMW 530i G30 530i B48 2.0L
Van thông gió BMW 530i xDrive G30 530i xDrive B48 2.0L
Van thông gió BMW 540i G30 540i B58 3.0L
Van thông gió BMW 540i xDrive G30 540i xDrive B58 3.0L
Van thông gió BMW 640i xDrive G32 640i xDrive B58 3.0L

CÁC SẢN PHẨM BÁN CHẠY KHÁC