0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

PCV Valve - Lexus 1220438010, 12204-38010

760.000₫
950.000₫
-20%
PCV Valve - Lexus 1220438010, 12204-38010

Chi tiết sản phẩm

Lexus Part No.: 1220438010, 12204-38010

PCV Valve - Lexus 1220438010, 12204-38010

  • SKU: 1220438010
  • Other Names: Valve Sub-Assembly, Vent
  • Description: GX460. LS460, ls460l. LX570. GS460.
  • Condition: New

Lắp cho các dòng xe

Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
2020 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2020 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2019 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2019 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2018 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2018 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2017 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2017 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2017 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2016 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2016 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2016 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2015 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2015 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2015 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2014 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2014 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2014 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2013 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2013 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2013 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2012 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2012 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2011 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2011 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2011 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2011 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2010 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2010 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2010 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2010 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2009 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2009 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2009 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2008 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2008 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2008 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2007 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas

Sản phẩm cùng danh mục