0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
Giỏ hàng 0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Nắp máy (giàn cò) xe BMW 525i, 528i, 530i 520i 523i mã 11121432928, 11-12-1-432-928

Cụm nắp van hoàn chỉnh này bao gồm miếng đệm làm kín và các giá gắn nắp động cơ

Chi tiết sản phẩm

BMW Part No:  11121432928,  11-12-1-432-928

Nắp máy (giàn cò) xe BMW 525i, 528i, 530i 520i 523i

  • Genuine: BMW
  • SKU:  11121432928,  11-12-1-432-928
  • Other Names: Nắp máy (giàn cò) xe BMW 525i, 528i, 530i 520i 523i
  • Condition: New
  • Replaces: 11121432928

Lắp cho các dòng xe

Nắp máy (giàn cò) BMW  525i E39 525i M54 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 528i E39 528i M52 2.8L
Nắp máy (giàn cò) BMW 530i E39 530i M54 3.0L
Nắp máy (giàn cò) BMW 323Ci E46 323Ci M52 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 323i E46 323i M52 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 325Ci E46 325Ci M54 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 325i E46 325i M54 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 325xi E46 325xi M54 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 328Ci E46 328Ci M52 2.8L
Nắp máy (giàn cò) BMW 328i E46 328i M52 2.8L
Nắp máy (giàn cò) BMW 330Ci E46 330Ci M54 3.0L
Nắp máy (giàn cò) BMW 330i E46 330i M54 3.0L
Nắp máy (giàn cò) BMW 330xi E46 330xi M54 3.0L
Nắp máy (giàn cò) BMW X5 E53 X5 M54 3.0L
Nắp máy (giàn cò) BMW 2.3 Z3 2.3 M52 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 2,5i Z3 2,5i M54 2.5L
Nắp máy (giàn cò) BMW 2,8 Z3 2,8 M52 2.8L
Nắp máy (giàn cò) BMW 3.0i Z3 3.0i M54 3.0L

CÁC SẢN PHẨM BÁN CHẠY KHÁC