0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Máy phát LR3, Range Rover, Range Rover Sport chính hãng LR124960

Máy phát LR3, Range Rover, Range Rover Sport chính hãng Mã phụ tùng : LR124960

Chi tiết sản phẩm

Land Rover Part No.: LR124960

Máy phát LR3, Range Rover, Range Rover Sport chính hãng LR124960

  • SKU: C
  • Description: Lr3. 4.4l. Range rover. 4.2l. Range rover. 4.4l. Range rover sport 
  • Condition: New

Lắp cho các dòng xe 

Make Body & Trim Engine & Transmission
2009 Land Rover LR3 HSE, HSE Lux 4.4L V8 - Gas
2009 Land Rover Range Rover HSE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2009 Land Rover Range Rover Sport HSE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2008 Land Rover LR3 HSE, SE 4.4L V8 - Gas
2008 Land Rover Range Rover HSE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2008 Land Rover Range Rover Sport HSE, LE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2007 Land Rover LR3 HSE, SE 4.4L V8 - Gas
2007 Land Rover Range Rover HSE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2007 Land Rover Range Rover Sport HSE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2006 Land Rover LR3 HSE, SE 4.4L V8 - Gas
2006 Land Rover Range Rover HSE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2006 Land Rover Range Rover Sport HSE, Supercharged 4.2L V8 - Gas, 4.4L V8 - Gas
2005 Land Rover LR3 HSE, SE 4.4L V8 - Gas

Sản phẩm cùng danh mục