0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Cây láp sau Lexus IS250 RH tháo xe 42330-22091, 42330-22090, 4233022091, 4233022090

5.800.000₫
21.900.000₫
-74%
Cây láp sau Lexus IS250 RH tháo xe lắp cho đời từ 2006 đến 2015 Mã phụ tùng42330-22091, 42330-22090, 4233022091, 4233022090

Chi tiết sản phẩm

Lexus Part No.: 42330-22091, 42330-22090, 4233022091, 4233022090

Cây láp sau Lexus IS250 RH tháo xe 

  • Genuine: Chính hãng Lexus 
  • SKU: 16100-09201
  • Other Names:Engine Water Pump, Pump Assembly, Water
  • Description: GX470. From 11/2008. Incl.Gasket & Pulley.
  • Condition: OLD
  • Replaces:16100-59275, 16100-59276

Lắp cho các dòng xe

Make Body & Trim Engine & Transmission
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2015 C, C F Sport 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS350 2015 C, C F Sport 3.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2014 C, C F Sport 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS350 2014 C, C F Sport 3.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2013 Base, C 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS350 2013 C 3.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2012 Base, C 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS350 2012 C 3.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2011 Base, C 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS350 2011 C 3.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS F 2010 Base 5.0L V8 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2010 Base, C 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS350 2010 Base, C 3.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS F 2009 Base 5.0L V8 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2009 Base 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS350 2009 Base 3.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2008 Base 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2007 Base 2.5L V6 - Gas
Cây láp cầu sau Lexus IS250 2006 Base 2.5L V6 - Gas

Sản phẩm cùng danh mục