0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Cảm biến VVti Lexus LS460 xịn 153300S010, 15330-0S010, 1533038010, 15330-38010

1.900.000₫
2.300.000₫
-17%
Cảm biến VVti Lexus LS460 xịn 153300S010, 15330-0S010, 1533038010, 15330-38010

Chi tiết sản phẩm

Lexus Part No.: 153300S010, 15330-0S010, 1533038010, 15330-38010

Cảm biến VVti Lexus LS460 xịn 153300S010, 15330-0S010, 1533038010, 15330-38010

  • SKU: 153300S010
  • Positions:Left, Right
  • Other Names: Valve Assembly, Engine Variable Valve Timing (Vvt) Solenoid, Control Valve, Valve Assembly, Cam Timi
  • Condition:New
  • Applications: 4.6L. 5.0L. 5.7L. 2.5L, 3.5L. 3.0L, 3.5L.
  • Replaces: 1533038010

Lắp cho các dòng xe

Year Make Model Body & Trim Engine & Transmission
2020 Lexus GS F Base 5.0L V8 - Gas
2020 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2020 Lexus LC500 Base 5.0L V8 - Gas
2020 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2020 Lexus RC F Base, Track Edition 5.0L V8 - Gas
2019 Lexus GS F Base 5.0L V8 - Gas
2019 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2019 Lexus LC500 Base 5.0L V8 - Gas
2019 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2019 Lexus RC F Base 5.0L V8 - Gas
2018 Lexus GS F Base 5.0L V8 - Gas
2018 Lexus GS450h Base, F Sport 3.5L V6 - Electric/Gas
2018 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2018 Lexus IS300 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2018 Lexus LC500 Base 5.0L V8 - Gas
2018 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2018 Lexus RC F Base 5.0L V8 - Gas
2018 Lexus RC300 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2018 Lexus RC350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2017 Lexus GS F Base 5.0L V8 - Gas
2017 Lexus GS450h Base, F Sport 3.5L V6 - Electric/Gas
2017 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2017 Lexus IS300 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2017 Lexus IS350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2017 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2017 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2017 Lexus RC F Base 5.0L V8 - Gas
2017 Lexus RC300 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2017 Lexus RC350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2016 Lexus GS F Base 5.0L V8 - Gas
2016 Lexus GS450h Base, F Sport 3.5L V6 - Electric/Gas
2016 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2016 Lexus IS300 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2016 Lexus IS350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2016 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2016 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2016 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2016 Lexus RC F Base 5.0L V8 - Gas
2016 Lexus RC300 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2016 Lexus RC350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2015 Lexus GS350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2015 Lexus GS450h Base, F Sport 3.5L V6 - Electric/Gas
2015 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2015 Lexus IS250 Base, C, C F Sport, F Sport 2.5L V6 - Gas
2015 Lexus IS350 Base, C, C F Sport, F Sport 3.5L V6 - Gas
2015 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2015 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2015 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2015 Lexus RC F Base 5.0L V8 - Gas
2015 Lexus RC350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2014 Lexus GS350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2014 Lexus GS450h Base 3.5L V6 - Electric/Gas
2014 Lexus GX460 Base, Luxury, Premium 4.6L V8 - Gas
2014 Lexus IS F Base 5.0L V8 - Gas
2014 Lexus IS250 Base, C, C F Sport, F Sport 2.5L V6 - Gas
2014 Lexus IS350 Base, C, C F Sport, F Sport 3.5L V6 - Gas
2014 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2014 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2014 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2013 Lexus GS350 Base, F Sport 3.5L V6 - Gas
2013 Lexus GS450h Base 3.5L V6 - Electric/Gas
2013 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2013 Lexus IS F Base 5.0L V8 - Gas
2013 Lexus IS250 Base, C 2.5L V6 - Gas
2013 Lexus IS350 Base, C 3.5L V6 - Gas
2013 Lexus LS460 Base, F Sport, L 4.6L V8 - Gas
2013 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2013 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2012 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2012 Lexus IS F Base 5.0L V8 - Gas
2012 Lexus IS250 Base, C 2.5L V6 - Gas
2012 Lexus IS350 Base, C 3.5L V6 - Gas
2012 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2012 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2011 Lexus GS350 Base 3.5L V6 - Gas
2011 Lexus GS450h Base 3.5L V6 - Electric/Gas
2011 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2011 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2011 Lexus IS F Base 5.0L V8 - Gas
2011 Lexus IS250 Base, C 2.5L V6 - Gas
2011 Lexus IS350 Base, C 3.5L V6 - Gas
2011 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2011 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2011 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2010 Lexus GS350 Base 3.5L V6 - Gas
2010 Lexus GS450h Base 3.5L V6 - Electric/Gas
2010 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2010 Lexus GX460 Base, Premium 4.6L V8 - Gas
2010 Lexus IS F Base 5.0L V8 - Gas
2010 Lexus IS250 Base, C 2.5L V6 - Gas
2010 Lexus IS350 Base, C 3.5L V6 - Gas
2010 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2010 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2010 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2009 Lexus GS350 Base 3.5L V6 - Gas
2009 Lexus GS450h Base 3.5L V6 - Electric/Gas
2009 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2009 Lexus IS F Base 5.0L V8 - Gas
2009 Lexus IS250 Base 2.5L V6 - Gas
2009 Lexus IS350 Base 3.5L V6 - Gas
2009 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2009 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2009 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2008 Lexus GS350 Base 3.5L V6 - Gas
2008 Lexus GS450h Base 3.5L V6 - Electric/Gas
2008 Lexus GS460 Base 4.6L V8 - Gas
2008 Lexus IS F Base 5.0L V8 - Gas
2008 Lexus IS250 Base 2.5L V6 - Gas
2008 Lexus IS350 Base 3.5L V6 - Gas
2008 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas
2008 Lexus LS600h L 5.0L V8 - Electric/Gas
2008 Lexus LX570 Base 5.7L V8 - Gas
2007 Lexus LS460 Base, L 4.6L V8 - Gas

Sản phẩm cùng danh mục