0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Cảm Biến Nhiệt Độ Nước Làm Mát Đông Cơ cho BMW X5 330i mã 23017838935, 13621433076

Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ (ECT) là một điện trở nhiệt được sử dụng để đo nhiệt độ của nước làm mát động cơ dạng lỏng Những thay đổi trong điện trở của nó cho biết nhiệt độ nước làm mát Đồng hồ đo nhiệt độ trên bảng điều khiển phản ứng với những thay đổi này và máy tính động cơ sử dụng thông tin ECT cho một số mục đích, bao gồm kiểm soát nhiên liệu, hoạt động của quạt làm mát và tự chẩn đoán xe

Chi tiết sản phẩm

BMW Part No:  23017838935, 13621433076

Cảm Biến Nhiệt Độ Nước Làm Mát Đông Cơ cho BMW X5 330i

  • Genuine: BMW
  • SKU:  23017838935, 13621433076
  • Other Names: Cảm Biến Nhiệt Độ Nước Làm Mát Đông Cơ cho BMW X5 330i
  • Condition: New
  • Replaces:  13621433076, 13620150974, 23017838935

Lắp cho các dòng xe

xe BMW E39 525i M54 2.5L
xe BMW E39 528i M52 2.8L
xe BMW E39 530i M54 3.0L
xe BMW E46 323Ci M52 2.5L
xe BMW E46 323i M52 2.5L
xe BMW E46 325Ci M54 2.5L
xe BMW E46 325i M54 2.5L
xe BMW E46 325xi M54 2.5L
xe BMW E46 328Ci M52 2.8L
xe BMW E46 328i M52 2.8L
xe BMW E46 330Ci M54 3.0L
xe BMW E46 330i M54 3.0L
xe BMW E46 330xi M54 3.0L
xe BMW E46 Tất cả các M52 2.5L
xe BMW E46 Tất cả các M52 2.8L
xe BMW E46 Tất cả các M54 2.5L
xe BMW E46 Tất cả các M54 3.0L
xe BMW E46 Tất cả các S54 3.2L
xe BMW E46 323Ci Tất cả các
xe BMW E46 323i Tất cả các
xe BMW E46 325Ci Tất cả các
xe BMW E46 325i Tất cả các
xe BMW E46 325xi Tất cả các
xe BMW E46 328Ci Tất cả các
xe BMW E46 328i Tất cả các
xe BMW E46 330Ci Tất cả các
xe BMW E46 330i Tất cả các
xe BMW E46 330xi Tất cả các
xe BMW E46 M3 S54 3.2L
xe BMW E46 M3 Tất cả các
xe BMW E53 X5 M54 3.0L
xe BMW E60 525i M54 2.5L
xe BMW E60 525i N52 3.0L
xe BMW E60 525xi N52 3.0L
xe BMW E60 530i M54 3.0L
xe BMW E60 530xi N52 3.0L
xe BMW E60 545i N62 4.4L
xe BMW E60 M5 S85 5.0L
xe BMW E61 530xi N52 3.0L
xe BMW E63 645Ci N62 4.4L
xe BMW E63 650i N62 4.8L
xe BMW E64 645Ci N62 4.4L
xe BMW E64 650i N62 4.8L
xe BMW E64 M6 S85 5.0L
xe BMW E65 745i N62 4.4L
xe BMW E65 750i N62 4.8L
xe BMW E65 760i N73 6.0L
xe BMW E70 X5 M57 3.0L
xe BMW E70 X5 N52 3.0L
xe BMW E70 X5 N55 3.0L
xe BMW E70 X5 N62 4.8L
xe BMW E70 X5 S63 4.4L
xe BMW E70 X5 M S63 4.4L
xe BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
xe BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
xe BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
xe BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
xe BMW E70 X5 xDrive50i N63 4,4L
xe BMW E71 X6 S63 4.4L
xe BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
xe BMW E71 X6 50iX N63 4,4L
xe BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
xe BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4,4L
xe BMW E71 X6 M S63 4.4L
xe BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
xe BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
xe BMW E71 X6 xDrive50i N63 4,4L
xe BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
xe BMW E82 128i N52 3.0L
xe BMW E82 135i N54 3.0L
xe BMW E88 128i N52 3.0L
xe BMW E88 135i N54 3.0L
xe BMW E90 325i N52 3.0L
xe BMW E90 325xi N52 3.0L
xe BMW E90 328i N52 3.0L
xe BMW E90 328xi N52 3.0L
xe BMW E90 328xi N52 3.0L
xe BMW E90 330i N52 3.0L
xe BMW E90 330xi N52 3.0L
xe BMW E90 335i N54 3.0L
xe BMW E90 335xi N54 3.0L
xe BMW E90 335xi N55 3.0L
xe BMW E90 M3 S65 4.0L
xe BMW E91 325xi N52 3.0L
xe BMW E91 328i N52 3.0L
xe BMW E91 328xi N52 3.0L
xe BMW E91 328xi N52 3.0L
xe BMW E92 328i N52 3.0L
xe BMW E92 328xi N52 3.0L
xe BMW E92 335i N54 3.0L
xe BMW E92 335i N55 3.0L
xe BMW E92 335is N54 3.0L
xe BMW E92 335xi N54 3.0L
xe BMW E92 335xi N55 3.0L
xe BMW E92 M3 S65 4.0L
xe BMW E93 328i N52 3.0L
xe BMW E93 335i N54 3.0L
xe BMW E93 M3 S65 4.0L
xe BMW F01 740i N54 3.0L
xe BMW F01 750i N63 4,4L
xe BMW F01 750i xDrive N63 4,4L
xe BMW F01 Alpina B7 N63 4,4L
xe BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4,4L
xe BMW F02 740Li N54 3.0L
xe BMW F02 750Li N63 4,4L
xe BMW F02 750Li xDrive N63 4,4L
xe BMW F02 760Li N74 6.0L
xe BMW F07 550i N63 4,4L
xe BMW F07 550i xDrive N63 4,4L
xe BMW F12 640i N55 3.0L
xe BMW F12 650i N63 4,4L
xe BMW F12 650iX N63 4,4L
xe BMW F13 640i N55 3.0L
xe BMW F13 650i N63 4,4L
xe BMW F13 650iX N63 4,4L
xe BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
xe BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
xe BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
xe BMW F30 320i N20 2.0L
xe BMW F30 320i xDrive N20 2.0L
xe BMW F30 328i N20 2.0L
xe BMW F30 328i xDrive N20 2.0L
xe BMW Z3 2,5i M54 2.5L
xe BMW Z3 2,8 M52 2.8L
xe BMW Z3 M Coupe S54 3.2L
xe BMW Z3 M Roadster S54 3.2L
xe BMW Z4 2,5i M54 2.5L
xe BMW Z4 3.0i M54 3.0L
xe BMW Z4 3.0i N52 3.0L
xe BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
xe BMW Z4 M Coupe S54 3.2L
xe BMW Z4 M Roadster S54 3.2L
xe BMW Z4 sDrive28i N20 2.0L
xe BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
xe BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L
xe BMW Z4 sDrive35is N54 3.0L
xe BMW E39 525i M54 2.5L
xe BMW E39 528i M52 2.8L
xe BMW E39 530i M54 3.0L
xe BMW E46 323Ci M52 2.5L
xe BMW E46 323i M52 2.5L
xe BMW E46 325Ci M54 2.5L
xe BMW E46 325i M54 2.5L
xe BMW E46 325xi M54 2.5L
xe BMW E46 328Ci M52 2.8L
xe BMW E46 328i M52 2.8L
xe BMW E46 330Ci M54 3.0L
xe BMW E46 330i M54 3.0L
xe BMW E46 330xi M54 3.0L
xe BMW E46 Tất cả các M52 2.5L
xe BMW E46 Tất cả các M52 2.8L
xe BMW E46 Tất cả các M54 2.5L
xe BMW E46 Tất cả các M54 3.0L
xe BMW E46 Tất cả các S54 3.2L
xe BMW E46 323Ci Tất cả các
xe BMW E46 323i Tất cả các
xe BMW E46 325Ci Tất cả các
xe BMW E46 325i Tất cả các
xe BMW E46 325xi Tất cả các
xe BMW E46 328Ci Tất cả các
xe BMW E46 328i Tất cả các
xe BMW E46 330Ci Tất cả các
xe BMW E46 330i Tất cả các
xe BMW E46 330xi Tất cả các
xe BMW E46 M3 S54 3.2L
xe BMW E46 M3 Tất cả các
xe BMW E53 X5 M54 3.0L
xe BMW E60 525i M54 2.5L
xe BMW E60 525i N52 3.0L
xe BMW E60 525xi N52 3.0L
xe BMW E60 530i M54 3.0L
xe BMW E60 530xi N52 3.0L
xe BMW E60 545i N62 4.4L
xe BMW E60 M5 S85 5.0L
xe BMW E61 530xi N52 3.0L
xe BMW E63 645Ci N62 4.4L
xe BMW E63 650i N62 4.8L
xe BMW E64 645Ci N62 4.4L
xe BMW E64 650i N62 4.8L
xe BMW E64 M6 S85 5.0L
xe BMW E65 745i N62 4.4L
xe BMW E65 750i N62 4.8L
xe BMW E65 760i N73 6.0L
xe BMW E70 X5 M57 3.0L
xe BMW E70 X5 N52 3.0L
xe BMW E70 X5 N55 3.0L
xe BMW E70 X5 N62 4.8L
xe BMW E70 X5 S63 4.4L
xe BMW E70 X5 M S63 4.4L
xe BMW E70 X5 xDrive30i N52 3.0L
xe BMW E70 X5 xDrive35d M57 3.0L
xe BMW E70 X5 xDrive35i N55 3.0L
xe BMW E70 X5 xDrive48i N62 4.8L
xe BMW E70 X5 xDrive50i N63 4,4L
xe BMW E71 X6 S63 4.4L
xe BMW E71 X6 35iX N54 3.0L
xe BMW E71 X6 50iX N63 4,4L
xe BMW E71 X6 50iX S63 4.4L
xe BMW E71 X6 ActiveHybrid N63 4,4L
xe BMW E71 X6 M S63 4.4L
xe BMW E71 X6 xDrive35i N54 3.0L
xe BMW E71 X6 xDrive35i N55 3.0L
xe BMW E71 X6 xDrive50i N63 4,4L
xe BMW E82 1 M Coupe N54 3.0L
xe BMW E82 128i N52 3.0L
xe BMW E82 135i N54 3.0L
xe BMW E88 128i N52 3.0L
xe BMW E88 135i N54 3.0L
xe BMW E90 325i N52 3.0L
xe BMW E90 325xi N52 3.0L
xe BMW E90 328i N52 3.0L
xe BMW E90 328xi N52 3.0L
xe BMW E90 328xi N52 3.0L
xe BMW E90 330i N52 3.0L
xe BMW E90 330xi N52 3.0L
xe BMW E90 335i N54 3.0L
xe BMW E90 335xi N54 3.0L
xe BMW E90 335xi N55 3.0L
xe BMW E90 M3 S65 4.0L
xe BMW E91 325xi N52 3.0L
xe BMW E91 328i N52 3.0L
xe BMW E91 328xi N52 3.0L
xe BMW E91 328xi N52 3.0L
xe BMW E92 328i N52 3.0L
xe BMW E92 328xi N52 3.0L
xe BMW E92 335i N54 3.0L
xe BMW E92 335i N55 3.0L
xe BMW E92 335is N54 3.0L
xe BMW E92 335xi N54 3.0L
xe BMW E92 335xi N55 3.0L
xe BMW E92 M3 S65 4.0L
xe BMW E93 328i N52 3.0L
xe BMW E93 335i N54 3.0L
xe BMW E93 M3 S65 4.0L
xe BMW F01 740i N54 3.0L
xe BMW F01 750i N63 4,4L
xe BMW F01 750i xDrive N63 4,4L
xe BMW F01 Alpina B7 N63 4,4L
xe BMW F01 Alpina B7 xDrive N63 4,4L
xe BMW F02 740Li N54 3.0L
xe BMW F02 750Li N63 4,4L
xe BMW F02 750Li xDrive N63 4,4L
xe BMW F02 760Li N74 6.0L
xe BMW F07 550i N63 4,4L
xe BMW F07 550i xDrive N63 4,4L
xe BMW F12 640i N55 3.0L
xe BMW F12 650i N63 4,4L
xe BMW F12 650iX N63 4,4L
xe BMW F13 640i N55 3.0L
xe BMW F13 650i N63 4,4L
xe BMW F13 650iX N63 4,4L
xe BMW F25 xDrive2.8i N52 3.0L
xe BMW F25 xDrive3.5i N54 3.0L
xe BMW F25 xDrive3.5i N55 3.0L
xe BMW F30 320i N20 2.0L
xe BMW F30 320i xDrive N20 2.0L
xe BMW F30 328i N20 2.0L
xe BMW F30 328i xDrive N20 2.0L
xe BMW Z3 2,5i M54 2.5L
xe BMW Z3 2,8 M52 2.8L
xe BMW Z3 M Coupe S54 3.2L
xe BMW Z3 M Roadster S54 3.2L
xe BMW Z4 2,5i M54 2.5L
xe BMW Z4 3.0i M54 3.0L
xe BMW Z4 3.0i N52 3.0L
xe BMW Z4 3.0Si N52 3.0L
xe BMW Z4 M Coupe S54 3.2L
xe BMW Z4 M Roadster S54 3.2L
xe BMW Z4 sDrive28i N20 2.0L
xe BMW Z4 sDrive30i N52 3.0L
xe BMW Z4 sDrive35i N54 3.0L
xe BMW Z4 sDrive35is N54 3.0L

Sản phẩm cùng danh mục