0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!

Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW X3 X5 330i 530i 328i mã 11361432532

Hoạt động cùng với piston VANOS để đảm bảo chức năng phù hợp của hệ thống VANOS

Chi tiết sản phẩm

BMW Part No:   11361432532

Cảm biến áp suất dầu đọng cơ BMW X3 X5 330i 530i 328i

  • Genuine: BMW
  • SKU:   11361432532
  • Other Names: Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW X3 X5 330i 530i 328i
  • Condition: New
  • Replaces: 11361432532, 11361432532

Lắp cho các dòng xe

Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 525i E39 525i M54 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 528i E39 528i M52 2.8L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 530i E39 530i M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 323Ci E46 323Ci M52 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 323i E46 323i M52 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 325C E46 325Ci M54 2.5L
xCảm biến áp suất dầu động cơ BMW  325i E46 325i M54 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 325xi E46 325xi M54 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 328Ci E46 328Ci M52 2.8L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 328i E46 328i M52 2.8L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW  330Ci E46 330Ci M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 330i E46 330i M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 330xi E46 330xi M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW  X5 E53 X5 M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 525i E60 525i M54 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 530i E60 530i M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW X3 E83 X3 M54 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW X3 E83 X3 M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW  2,5i Z3 2,5i M54 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 3.0i Z3 3.0i M54 3.0L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 2,5i Z4 2,5i M54 2.5L
Cảm biến áp suất dầu động cơ BMW 3.0i Z4 3.0i M54 3.0L

Sản phẩm cùng danh mục